Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 106/GSQL-TH về địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 106/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 106/GSQL-TH
V/v địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH INTERSERCO Cao Bằng
(Đ/c: thị trấn Quảng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng)

 

Trả lời công văn số 28/CV-INCB ngày 21/01/2013 của Công ty TNHH INTERSERCO Cao Bằng về việc thay đổi phương án thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu được hướng dẫn cụ thể tại Điều 62, Điều 63, Điều 64 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, Công ty hoàn thiện bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư dẫn trên và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng để nộp hồ sơ theo quy định.

Sau khi Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tiếp nhận đầy đủ hồ sơ sẽ báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét chủ trương thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH INTERSERCO Cao Bằng biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Cao Bằng (để p/h);
- Lưu: VT-TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 106/GSQL-TH về địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.473
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145