Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1059/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 1059/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1059/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC
29 Hàn Thuyên - Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 114/2006/CMC-CV ngày 8/3/2006 của Công ty TNHH Máy tính truyền thông CMC về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC (MST: 0100244112) hiện có nợ thuế của 02 tờ khai: 1081/NK/KD/TB; 1083/NK/KD/TB ngày 1/3/2006 tại Chi cục Hải quan Thái Bình - Cục Hải quan Hải Phòng. Đây là số thuế của các lô hàng nhập khẩu uỷ thác cho Trường Đại học kinh tế quốc dân thuộc “Dự án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nghiên cứu và quản lý” bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng thế giới. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xem xét giải quyết miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm 1.4.3 mục II phần K Thông tư số 113/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế nhập khẩu, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC được làm thủ tục nhập khẩu đến 30/6/2006, với điều kiện ngoài số nợ thuế của các tờ khai nêu trên, Công ty không có nợ quá hạn của các tờ khai khác. Nếu Công ty đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì sẽ được hưởng ân hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1059/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234