Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 10566/TCHQ-TXNK vướng mắc về chính sách thuế hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2015

Số hiệu: 10566/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 12/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10566/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 2178/HQQN-TXNK ngày 27/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc thời hạn nộp thuế đối với số tiền chênh lệch giữa giá tạm tính và giá chính thức đối với hàng hóa xăng dầu

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc này và đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

2. Xác định trị giá hải quan cho mặt hàng xăng dầu nhập khẩu từ kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7136/TCHQ-GSQL ngày 04/8/2015 xác định đơn giá tính thuế xăng dầu gửi kho ngoại quan Vân Phong khi đưa vào nội địa.

3. Về vướng mắc xác định trị giá hải quan đối vi hàng xuất khẩu:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan năm 2014, khoản 1 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm chi phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ hồ sơ vụ việc, khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu đối với từng trường hợp đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10566/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2015 vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!