Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1053/TCHQ-GSQL về làm thủ tục tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1053/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 06/02/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 909/NHNN-QLNH gửi Tổng cục Hải quan về việc triển khai phương án tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước ủy thác làm các thủ tục liên quan để triển khai phương án tạm nhập, tái xuất. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục tạm nhập tái xuất mặt hàng vàng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 27/12/2012, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tạo thuận lợi và hướng dẫn 04 tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước ủy thác làm thủ tục hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1053/TCHQ-GSQL về làm thủ tục tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.265

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82