Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1051/GSQL-GQ1 năm 2013 hồ sơ xuất khẩu khoáng sản do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1051/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/GSQL-GQ1
V/v hồ sơ xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 2150/HQBP-NV ngày 08/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về vướng mắc tới hồ sơ xuất khẩu khoáng sản, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 5334/BCT-CNNg ngày 19/6/2013 của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu khoáng sản, Bộ Công Thương đã giải thích về nội dung Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 24/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản như sau: "Phiếu phân tích mẫu phải thực hiện cho từng lô hàng, vì vậy mỗi lô hàng xuất khẩu tại thời điểm khác nhau thì doanh nghiệp phải xuất trình một Phiếu phân tích mẫu của lô hàng đó."

Về khái niệm "lô hàng xuất khẩu" trong Thông tư số 41/2012/TT-BCT và công văn số 5334/BCT-CNNg dẫn trên, tại công văn số 7493/BCT-CNNg ngày 22/8/2013 của Bộ Công Thương về việc làm rõ định nghĩa  lô hàng khoáng sản xuất khẩu, Bộ Công Thương có nêu :"lô hàng xuất khẩu là toàn bộ khối lượng của loại khoáng sản được kê khai trong bộ Tờ khai hải quan do danh nghiệp khai báo khi làm thủ tục xuất khẩu. Đối với 01 lô hàng yêu cầu 01 Phiếu phân tích mẫu."

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước nghiên cứu các quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và của Bộ Công Thương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1051/GSQL-GQ1 năm 2013 hồ sơ xuất khẩu khoáng sản do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.118