Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1050/GSQL-GQ2 năm 2013 điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1050/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/GSQL-GQ2
V/v điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm gia công

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 2219/HQBP-NV ngày 15/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/1011 của Bộ Tài chính thì thẩm quyền xem xét doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm gia công là Bộ Tài chính. Do vậy, việc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước công nhận định mức doanh nghiệp xin điều chỉnh sau khi xuất khẩu dựa trên kết quả kiểm tra định mức và kết luận giám định là chưa đúng quy định hiện hành.

2. Căn cứ hồ sơ gửi kèm công văn số 2219/HQBP-NV dẫn trên thì Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã thực hiện không đúng quy định, thiếu căn cứ pháp lý và thực yế (Ví dụ: không nêu lý do của việc lấy mẫu sản phẩm tồn kho để đưa đi giám định cho mẫu đã xuất khẩu, chọn đơn vị giám định là Công ty Cổ phần giám định Duy Hoàng, Chứng thư giám định có nhiều sai sót về số liệu định mức, kết quả kiểm tra của Chi cục Hải quan Chơn Thành không có số liệu cụ thể về tình trạng Nhập - Xuất - Tồn thực tế từng nguyên liệu so với sổ kế toán, sổ kho và so với số liệu theo dõi trên hệ thống của cơ quan hải quan…). Do vậy, Cục Giám sát quản lý không đủ cơ sở để trình Lãnh đạo Tổng cục, Bộ theo quy định.

3. Trong thời gian vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã nhiều lần đề nghị điều chỉnh mức hàng gia công, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu cho thấy công tác kiểm tra định mức chưa thực sự được chú trọng tại các Chi cục. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước chấn chỉnh công tác theo dõi, quản lý định mức hàng gia công, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh định mức không đúng thời hạn quy định, vượt thẩm quyền cấp Cục phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(3B)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1050/GSQL-GQ2 năm 2013 điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87