Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 105/GSQL-TH về địa điểm kiểm tra hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 105/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 105/GSQL-TH
V/v địa điểm kiểm tra hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 217/HQLS-GSQL ngày 30/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc mở rộng bến bãi phục vụ cho hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn làm việc cụ thể với Công ty TNHH Quang Tâm để xác định rõ Công ty đề nghị mở rộng bến bãi phục vụ cho hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam hay Công ty đề nghị thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Việc quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu được hướng dẫn cụ thể tại Điều 62, Điều 63, Điều 64 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn Công ty hoàn thiện bộ hồ sơ theo hướng tại Thông tư dẫn trên và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để nộp hồ sơ theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 105/GSQL-TH về địa điểm kiểm tra hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.337
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231