Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10496/BTC-TCHQ năm 2014 thực hiện thông quan nhanh đối với hàng hóa nhập khẩu để lắp đặt công trình Nhà Quốc hội do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10496/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10496/BTC-TCHQ
V/v thực hiện thông quan nhanh đối với các hàng hóa nhập khẩu để lắp đặt công trình Nhà Quốc hội

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội ngày 25/6/2014, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục thông quan nhanh và tiến hành hậu kiểm tại chân công trình đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ thi công Nhà Quốc hội như sau:

1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc luồng xanh, luồng vàng:

1.1. Hàng hóa không phải kiểm tra chuyên ngành thì yêu cầu Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan phải ưu tiên, tạo điều kiện khẩn trương thực hiện, thông quan hàng hóa theo đúng hướng dẫn tại công văn số 5334/TCHQ-GSQL ngày 16/5/2014, số 8647/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2014, số 8842/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2014 của Tổng cục Hải quan.

1.2. Hàng hóa là đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành thì cho phép giải phóng hàng, đưa hàng về chân công trình bảo quản. Chủ hàng có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để tiến hành kiểm tra theo quy định. Cơ quan Hải quan căn cứ kết luận của cơ quan quản lý chuyên ngành để xem xét giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa.

2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc luồng đỏ:

2.1. Hàng hóa đáp ứng yêu cầu kiểm tra thực tế ngay tại cửa khẩu thì Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhanh chóng tiến hành kiểm tra thực tế và thực hiện thông quan hàng hóa theo đúng quy định.

2.2. Hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kiểm tra thực tế ngay tại cửa khẩu thì cho phép giải phóng hàng, đưa hàng về chân công trình bảo quản, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại chân công trình. Quá trình vận chuyển phải đảm bảo yêu cầu về giám sát hải quan theo đúng quy định. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu có điện FAX thông báo cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết về việc hàng hóa đã được tạm giải phóng, đưa hàng về bảo quản, đồng thời lập Biên bản bàn giao hàng vận chuyển về chân công trình Nhà Quốc hội (tương tự biên bản và quy trình quản lý của trường hợp hàng chuyển cửa khẩu) để bàn giao nhiệm vụ giám sát, quản lý cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Cục Hải quan thành phố Hà Nội có trách nhiệm cử cán bộ tiếp nhận Biên bản bàn giao, kiểm tra thực tế hàng hóa, ghi kết quả kiểm tra thực tế, chuyển bộ hồ sơ về Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu để xem xét giải quyết thủ tục thông quan theo quy định.

2.3. Trường hợp hàng hóa làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thì nhanh chóng giải quyết thủ tục, cho phép giải phóng hàng đưa hàng về chân công trình bảo quản, thực hiện việc kiểm tra thực tế tại chân công trình, ghi kết quả kiểm tra và giải quyết thủ tục thông quan theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện. Mọi vướng mắc cơ quan hải quan phải chủ động báo cáo Bộ Tài chính kịp thời để được giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c),
- Bộ Xây dựng - Ban QLDA ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới);
- Lưu: VT, TCHQ (45).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10496/BTC-TCHQ năm 2014 thực hiện thông quan nhanh đối với hàng hóa nhập khẩu để lắp đặt công trình Nhà Quốc hội do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168