Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1039/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với mặt hàng khí hóa lỏng Propane và Butane do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1039/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1039/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với mặt hàng khí hóa lỏng Propane và Butane.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 263/HQBRVT-GSQL ngày 24/1/2013 Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xác định loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu:

a) Căn cứ các quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; khoản 1, Điều 3 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

*. Trường hợp 1:

- Khi nhập khẩu: Khí hóa lỏng Propane và khí hóa lỏng Butane nhập khẩu đồng bộ, ở dạng riêng biệt;

- Trong thời gian lưu tại Việt Nam và trước khi xuất khẩu: Khí hóa lỏng Propane và khí hóa lỏng Butane được chứa trong các bồn chứa riêng biệt của tàu kho nổi Maple 1.

- Khi xuất khẩu: Khí hóa lỏng Propane và khí hóa lỏng Butane được bơm trực tiếp từ tàu kho nổi Maple 1 (từ các bồn chứa riêng) lên tàu (chứa trong bồn chứa riêng) để xuất ra nước ngoài.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất.

*. Trường hợp 2:

- Khi nhập khẩu: Khí hóa lỏng Propane và khí hóa lỏng Butane nhập khẩu đồng bộ, ở dạng riêng biệt.

- Trong thời gian lưu tại Việt Nam và trước khi xuất khẩu:

+ Khí hóa lỏng Propane và khí hóa lỏng Butane được chứa trong các bồn chứa riêng biệt của tàu kho nổi Maple 1.

+ Hoặc khí hóa lỏng Propane và khí hóa lỏng Butane được chứa trong cùng bồn chứa tại tàu kho nổi Maple 1 (đã được trộn với nhau).

- Khi xuất khẩu: Khí hóa lỏng Propane và khí hóa lỏng Butane được bơm trực tiếp từ tàu kho nổi Maple 1 (từ các bồn chứa riêng hoặc bồn chứa chung) lên tàu (chứa trong bồn chứa chung) để xuất ra nước ngoài.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

b) Nội dung hướng dẫn nêu trên được thực hiện kể từ ngày ký công văn này.

2. Về giám sát, quản lý hàng hóa chứa tại kho lạnh trên bờ:

Để đảm bảo điều kiện kỹ thuật, an toàn của bồn chứa, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường trong nước, Tổng cục Hải quan thống nhất nội dung đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 263/HQBRVT-GSQL dẫn trên, cụ thể là cơ quan Hải quan và doanh nghiệp thực hiện giám sát, quản lý hàng hóa chứa tại kho lạnh trên bờ theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 3092/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2011 của Tổng cục Hải quan về việc giám sát đối với mặt hàng LPG tạm nhập tái xuất chứa trên kho nổi Chealsea Bridge.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1039/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với mặt hàng khí hóa lỏng Propane và Butane do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144