Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1039/BVTV-KH năm 2019 về tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 1039/BVTV-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 26/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1039/BVTV-KH
V/v tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần giám định và khử trùng FCC

Thực hiện quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã có quyết định số 742/QĐ-BVTV-KH ngày 28 tháng 03 năm 2019 ủy quyền cho Công ty Cổ phn Giám định và khử trùng FCC thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu từ ngày 02/4/2019 đến ngày 01/4/2020.

Tuy nhiên, do trong quá trình thực hiện, Công ty chưa tuân thủ đúng một số quy định quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu, Cục BVTV đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ nội dung này. Vì vậy, Cục BVTV tạm dừng ủy quyền cho Công ty thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu từ ngày 07/5/2019 và đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. Hoàn tất các thủ tục lấy mẫu, kiểm nghiệm và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với các trường hợp đã xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước trước ngày 07/5/2019.

2. Từ ngày 07/5/2019 không tiếp nhận các hồ sơ mới đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để Công ty được biết và chủ động triển khai công việc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố (đ
phối hợp);
- Các đơn vị nhập khẩu phân bón (để bi
ết);
- Phòng TTPC, QLPB (để phối hợp);
- Phòng HTQT và truyền thông (đ
đăng website);
- Lưu: VT, KH

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1039/BVTV-KH năm 2019 về tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


731
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.220.93