Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1035/TCHQ-TXNK về giá mặt hàng vải nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1035/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/TCHQ-TXNK
V/v giá mặt hàng vải nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Tổng Công ty may Nhà Bè - Công ty cổ phần.
(Số 04 - Đường Bến Nghé - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 82/2012/NBC ngày 20/02/2012 của Tổng công ty may Nhà Bè đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét và chấp thuận việc khai báo đơn giá thực mua thực bán của Doanh nghiệp tại thời điểm khai báo với cơ quan Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư này và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế.

Cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai sẽ tiến hành kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp, nếu có nghi vấn về trị giá khai báo thì sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện quyền tham vấn để giải trình, chứng minh trị giá khai báo. Trường hợp doanh nghiệp không giải trình, chứng minh được nghi vấn của cơ quan hải quan thì sẽ thực hiện việc xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Tuy nhiên, để tránh phiền hà cho doanh nghiệp phải tham vấn nhiều lần đối với cùng một mặt hàng nhập khẩu tại cùng một đơn vị hải quan đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý thì tại điểm 3.4 khoản 3 Điều 26 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính có quy định cụ thể các điều kiện để chỉ thực hiện tham vấn cho lô hàng nhập khẩu lần đầu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty may nhà Bè - Công ty cổ phần biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - TG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1035/TCHQ-TXNK về giá mặt hàng vải nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66