Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1034/GSQL-GQ3 năm 2014 về giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1034/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 31/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1034/GSQL-GQ3
V/v giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu tặng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1772/HQLA-NV ngày 25/07/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tại trích yếu. Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 1020/GSQL-GQ3 ngày 29/7/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định thẩm quyền của công chứng viên không phải là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Hải quan. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan.

2. Việc ông Huy đã làm đơn xin nhập khẩu xe ô tô theo hình thức phi mậu dịch không phải lý do từ chối cấp giấy phép theo chế độ quà biếu tặng.

Căn cứ các ý kiến trên đây, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ các quy định hiện hành để rà soát bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu của công ty TNHH TM-DV Đông Nam Á, nếu không có vướng mắc nào khác phải xác minh làm rõ thì thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng cho công ty TNHH TM-DV Đông Nam Á theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

- Lưu: VT, GQ3 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1034/GSQL-GQ3 năm 2014 về giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.899

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193