Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1031/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 07/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1031/BKHCN-TĐC
V/v Nhập khẩu linh kiện động cơ, phụ tùng xe máy để SX lắp ráp và sửa chữa, thay thế

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Công ty Liên doanh Việt Nam SUZUKI

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số SMA 1637 ngày 07/4/2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu linh kiện động cơ, phụ tùng xe máy để sản xuất, lắp ráp và phục vụ nhu cầu sửa chữa, thay thế. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu điển hình của dây ga, dây côn, tay phanh, đồng hồ đo tốc độ, bình ắc quy phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo:

Linh kiện động cơ, phụ tùng xe máy do Công ty nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp và phục vụ nhu cầu sửa chữa, thay thế được thống kê trong công văn số SMA 1637 ngày 07/4/2004 và Danh mục kèm theo hợp đồng (bao gồm: nhãn hiệu xe lắp ráp, số hợp đồng, nhà sản xuất, nhà cung ứng) đáp ứng yêu cầu về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Khi thực hiện việc nhập khẩu theo các hợp đồng đã ký kết nói trên, nếu Công ty có nhập khẩu các phụ tùng ngoài danh mục phụ tùng đã được thử nghiệm mẫu điển hình nêu tại Phụ lục kèm theo có đóng dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty cần báo cáo Cơ quan Hải quan để thực hiện phương thức đăng ký trước, kiểm tra sau. Sau khi có kết quả kiểm tra mẫu điển hình các phụ tùng này, Công ty cần báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - số 70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội) để có văn bản xác nhận chất lượng, làm cơ sở hoàn thành thủ tục hải quan.

4. Công ty Liên doanh Việt Nam SUZUKI phải thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ đối với động cơ, xe máy được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 THỨ TRƯỞNG

Bùi Mạnh Hải

PHỤ LỤC:

DANH MỤC

CÁC PHỤ TÙNG XE MÁY DO CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT NAM SUZUKI NHẬP KHẨU THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 26/5/2003 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA MẪU ĐIỂN HÌNH
(Kèm theo công văn số: 1031/BKHCN-TĐC ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên phụ tùng

Mã số

Loại xe

1

Dây ga

58300-05320

Suzuki GN 125

2

Dây côn

58200-05391

Suzuki GN125

3

Tay phanh

57421-31CA1

Suzuki Viva FD 110 CDX

4

Đồng hồ đo tốc độ

34100-20G00

Suzuki Shogun FD 125 XSD

5

Bình ắc quy

33610-20GC0

Suzuki Shogun FD 125 XSD

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1031/BKHCN-TĐC ngày 07/05/2004 ngày 07/05/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu linh kiện động cơ phụ tùng xe máy để sản xuất lắp ráp và sửa chữa thay thế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!