Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1030/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế đối với tờ khai chuyển mục đích sử dụng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1030/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 168/HQĐNg-TXNK ngày 20/01/2017 của Cục Hải quan TP. Đà Nng phản ánh vướng mắc về hoàn thuế đối với tờ khai chuyển mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1) Về hồ sơ tài liệu

Hiện nay, số liệu tài hồ sơ do Cục Hải quan TP. Đà Nng cung cấp chưa khớp và thống nhất. Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nng làm rõ việc đề nghị hoàn thuế đối với tờ khai số 100964335620/E42 ngày 01/8/2016. Trường hợp số nguyên liệu nhập khẩu tồn là 13.723,19 kg cá hồi đông lnh của tờ khai số 100455163911/E31 ngày 27/6/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Đà Nng chưa được xử lý, thanh quyết toán hết theo quy định thì thực hiện bù trừ số tiền thuế đối với tờ khai số 100455163911/E31 mà không đặt ra nội dung hoàn thuế đối với lô hàng đã chuyển tiêu thụ nội địa sau đó xuất khẩu.

2) Về thuế giá trị gia tăng

Tại tờ khai số 100964335620/E42 ngày 01/8/2016 ghi nội dung thuế suất thuế GTGT của mặt hàng cá hồi đông lạnh mã số 03031400 với thuế suất thuế GTGT là 10%. Tuy nhiên, qua rà soát mức thuế suất thuế GTGT tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng cá hồi đông lạnh thuộc mã số 03031400 có mức thuế suất thuế GTGT (*, 5%). Vì vậy, Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nng kiểm tra hồ sơ hải quan và các tài liệu có liên quan đến lô hàng chuyển mục đích sử dụng để áp dụng mức thuế GTGT mặt hàng này đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1030/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế đối với tờ khai chuyển mục đích sử dụng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


757
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70