Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 103/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế đối với trường hợp nhập hàng theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng xuất theo loại hình kinh doanh

Số hiệu: 103/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế hàng tạm nhập-tái xuất

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 1657/CHQTN-NV ngày 21.12.2005 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc: xử lý hoàn thuế đối với trường hợp nhập hàng theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng xuất theo loại hình kinh doanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.7.1 mục I, phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa tạm nhập để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh tạm nhập – tái xuất được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ Điều 6, Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31.10.1998 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất thì: Hàng tạm nhập tái xuất phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu quốc tế được Chính phủ cho phép nơi có tổ chức bộ máy hải quan cửa khẩu và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Căn cứ theo bộ hồ sơ Cục Hải quan Tây Ninh cung cấp thì các lô hàng xuất khẩu số 24576/XK/KD/KV1 ngày 28.7.2004; 17058/XK/KD/KV1 ngày 1.7.2005 tại Chi cục HQ Cảng Sài Gòn KV1 và 510/XK/KD/TTII ngày 30.3.2005 tại Chi cục HQ CK Móng Cái là tờ khai xuất kinh doanh không có xác nhận của hải quan về việc liên quan của lô hàng hàng xuất với lô hàng tạm nhập số 38/NK/NTX/HQXM ngày 5.7.2004; 48/XK/NTX/HQXM ngày 22.7.2004 và 83/NK/NTX/HQXM ngày 21.8.2004 tại Chi cục HQ Xa mát. Vì vậy, không có cơ sở để khẳng định lô hàng xuất khẩu này là của lô hàng tạm nhập trước đây nên chưa đủ điều kiện để hoàn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 103/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế đối với trường hợp nhập hàng theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng xuất theo loại hình kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126