Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10230/NHNN-PC năm 2017 về nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 10230/NHNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Vũ Ngọc Lan
Ngày ban hành: 15/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10230/NHNN-PC
V/v nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tđộng

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được Công văn 7890/TCHQ-GSQL ngày 04/12/2017 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia ý kiến về việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động. Sau khi nghiên cứu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có một số ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin:

Ngày 31/08/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn 6991/NHNN-PC gửi Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính có ý kiến cụ thể về nội dung này.

2. Về việc hướng dẫn quản lý chuyên ngành đối với việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin:

Theo quy định tại Mục VIII Phụ lục II Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, các hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không bao gồm máy xử lý dữ liệu tự động.

Do vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có thm quyền liên quan đến việc hướng dẫn quản lý chuyên ngành đối với việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin như đề nghị của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Quý Cơ quan./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c)
;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Lưu: VP, PC (2)
.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Ngọc Lan

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10230/NHNN-PC năm 2017 về nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


271
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127