Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1022/GSQL-GQ2 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1022/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Steinsvik Việt Nam
(Đ/c: Lô E7-8, Khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa)

 

Trả lời công văn số 802013/STV ngày 15/10/2013 của Công ty TNHH Steinsvik Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản b.7 Điều 105 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng mẫu được xét miễn thuế là không vượt quá 30.000.000VNĐ. Do vậy, nếu lô hàng mẫu này có giá trị vượt quá 30.000.000 VNĐ thì Doanh nghiệp phải nộp thuế cho phần giá trị hàng mẫu trên 30.000.000 VNĐ.

- Theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì trường hợp Công ty nhận hàng mẫu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau khi hoàn thành hợp đồng, tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế nhập khẩu đối với giá trị tăng thêm của hàng mẫu nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Steinsvik Việt Nam được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Khánh Hòa (để biết);
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1022/GSQL-GQ2 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180