Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1019/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1019/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1019/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ CPN

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 842/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2008 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, để thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp trong và ngoài Khu Công nghiệp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của các doanh nghiệp trong và ngoài Khu Công nghiệp thực hiện tương tự như nội dung quy định tại công văn số 842/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2008 của Tổng cục Hải quan; riêng ký thông quan cho lô hàng được thực hiện theo quy định hiện hành đối với từng loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, Cục: Pháp chế, KTTT XNK, ĐTCBL, KTSTQ, Thanh tra (để phối hợp);
- Cty TNHH CPN DHL - VNPT (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1019/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.927
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41