Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1018/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc áp dụng Quyết định 3914/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1018/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
-
Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1018/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc áp dụng Quyết định số 3914/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng Quyết định số 3914/QĐ-BCT ngày 29/9/2016 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu là người nộp thuế.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phm phôi thép và thép dài.

Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định số 3914/QĐ-BCT ngày 29/9/2016 của Bộ Công Thương thì miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công Thương đối với sản phẩm thép dây có mã HS 7227.90.00 cho các công ty nhp khu để sản xuất vật liệu hàn. Danh sách các công ty và lượng nhập khẩu ước tính hưởng miễn trừ trong năm 2016 được liệt kê tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 1007/BCT-QLCT ngày 10/02/2017 (đính kèm) thì trường hợp các công ty thuộc danh sách quy định tại Quyết định số 3914/QĐ-BCT ủy thác cho công ty khác nhập khẩu mặt hàng thép thuộc đối tượng chịu thuế tại Quyết định 2968/QĐ-BCT để sản xuất vật liệu hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và trừ lùi số lượng hàng hóa được miễn thuế tự vệ như các công ty thuộc danh sách quy định tại Quyết định số 3914/QĐ-BCT.

Hồ sơ, thủ tục hoàn trả tiền thuế tự vệ nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (5).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1018/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc áp dụng Quyết định 3914/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


674

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184