Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 101/GSQL-GQ2 vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa để sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về hải quan

Số hiệu: 101/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 05/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc thủ tục TNTX hàng hóa để sửa chữa

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 638/HQHP-GSQL ngày 24/01/2013 của Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo vướng mắc về thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa về sửa chữa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để giải quyết trường hợp trên, đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng yêu cầu Công ty TNHH Uniden Việt Nam cung cấp bổ sung một số thông tin liên quan đến mặt hàng này như:

- Công ty TNHH Uniden Việt Nam hiện đang sản xuất những mặt hàng gì?

- Sản phẩm bị lỗi được sản xuất tại nhà máy Uniden China là sản phẩm gì và khi sửa chữa, tân trang lại theo yêu cầu của khách hàng thì cần phải sửa chữa những chi tiết nào?

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) trước ngày 07/02/2013 để Cục Giám sát quản lý có cơ sở đề xuất Tổng cục hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 101/GSQL-GQ2 vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa để sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.711
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240