Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1007/GSQL-GQ1 năm 2014 về nhập khẩu xe môtô 3 bánh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1007/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe môtô 3 bánh

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ - Văn phòng Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển văn bản số 447/PC-TTĐT ngày 16/7/2014 của Cổng thông tin Điện tử Chính phủ chuyển phản ánh của công dân Nguyễn Thanh Thái về việc nhập khẩu xe mô tô 3 bánh. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì xe mô tô 3 bánh chưa qua sử dụng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, danh mục nhập khẩu theo giấy phép của Bộ quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, xe mô tô, xe gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

Về chính sách thuế, đề nghị Cổng thông tin Điện tử hướng dẫn công dân căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính để xác định mã số và thuế suất của mặt hàng trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến trả lời để Cổng thông tin Điện tử Chính phủ được biết, tổng hợp trả lời công dân./

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1007/GSQL-GQ1 năm 2014 về nhập khẩu xe môtô 3 bánh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174