Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1006/TCHQ-KHTC về việc sử dụng tờ khai “Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan” (BB-HCI) do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1006/TCHQ-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1006/TCHQ-KHTC
V/v: sử dụng tờ khai BB-HCI

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Ngày 16/02/2005 Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 14/2005/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/06/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Thời gian thực hiện bắt đầu sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể một số nội dung về cấp phát, quản lý và sử dụng như sau:

1. Việc sử dụng ấn chỉ:

Mẫu ấn chỉ “Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan”, ký hiệu (BB-HCI) được in theo Sêri, có số nhẩy số ở góc bên phải, bắt đầu từ AA/05(0000001-1000000) rồi tới các vần kế tiếp theo bảng chữ cái tiếng Việt. Mỗi cuốn 50 số, mỗi số 02 liên, cứ 100 liên được đóng thành 01 cuốn gồm:

- A: Bản Hải quan lưu

- B: Bản giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm

2. Thời gian cấp phát: Từ ngày 24/03/2005 tại các địa điểm sau:

- Từ Đà Nẵng trở ra nhận tại kho A (Tổng cục Hải quan) – 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội.

- Từ Quảng Nam trở vào Nam nhận tại kho B – 12 Bis Tôn Đản – Quận 4 – Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về thanh quyết toán ấn chỉ mới:

Mẫu ấn chỉ “Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan”, ký hiệu (BB-HC1)là ấn chỉ cấp phát, cấp cho các đơn vị để sử dụng, các đơn vị thanh quyết toán với Tổng cục như các loại ấn chỉ cấp phát khác hiện đang sử dụng. Khi cấp tới các cửa khẩu, đội … cần theo dõi từng số, Sêri … để tiện cho công tác tra cứu sau này. Các mẫu ấn chỉ khác từ HC2 đến HC30 các đơn vị Hải quan tự in từ máy vi tính để sử dụng, những mẫu cũ không còn giá trị sử dụng đề nghị các đơn vị kiểm kê số tồn, báo cáo và đưa vào thanh hủy theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC (để b/c)
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP,Vụ KHTC (03)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1006/TCHQ-KHTC về việc sử dụng tờ khai “Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan” (BB-HCI) do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215