Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10032/BTC-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 10/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10032/BTC-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10032/BTC-VP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 55/2005/TT/BTC NGÀY 30/6/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh xã hội,Tư pháp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo

 

Ngày 30/6/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 107/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí Điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2005-2007.

Do sơ suất trong khâu đánh máy tại Khoản 1 Mục IĐiểm b Khoản 1 Mục II của Thông tư. Nay xin đính chính lại như sau:

1. Khoản 1 Mục I Thông tư xin đính chính lại là:

“1. Thực hiện thí Điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định số 109/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Không thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan, gồm: Viện nghiên cứu Hải quan, Báo Hải quan, trường Cao đẳng Hải quan và các trung tâm phân tích, phân loại hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Các đơn vị này thực hiện theo cơ chế quản lý biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp”.

2. Điểm b Khoản 1 Mục II của Thông tư xin đính chính lại là:

“Ngoài số biên chế được giao khoán, trong thời gian thực hiện khoán, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu công việc và khả năng kinh phí, Tổng cục Hải quan được hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động đối với một số chức danh theo qui định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp”.

Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan biết và Điều chỉnh trong quá trình thực hiện Thông tư.

 

Đinh Văn Nhã

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10032/BTC-VP ngày 10/08/2005 đính chính Thông tư 5/2005/TT/BTC hướng dẫn Quyết định 109/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2005-2007 do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.135

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!