Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1002/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1002/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1002/TCHQ-TXNK
V/v phân loại xe đu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

nh gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để thực hiện phân loại thống nhất mặt hàng khai báo là xe đầu kéo không lắp thiết bị nâng hạ, dùng trong sân bay để vận chuyển hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Chú giải 2 Chương 87;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 87.01, 87.09;

Mặt hàng khai báo là xe đầu kéo không lắp thiết bị nâng hạ, dùng trong sân bay để vận chuyển hàng hóa, là loại phương tiện được thiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy một thiết bị hoặc một vật nặng khác, có hoặc không bao gồm bộ phận phụ trợ được gắn vào để chuyên chở công cụ hay các loại hàng hóa khác (ngoại trừ xe mang đặc điểm của nhóm 87.09 đã được mô tả cụ thể tại chú giải chi tiết nhóm 87.09 HS 2012), phù hợp phân loại thuộc nhóm 87.01 theo quy tắc 1.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các tờ khai nhập khẩu mặt hàng khai báo là xe đầu kéo không lắp thiết bị nâng hạ, dùng trong sân bay để vận chuyển hàng hóa, đối chiếu với mô tả hàng hóa và hướng dẫn trên để xác định mã số đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1002/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


674

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102