Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10006/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý thuế nhập khẩu xe tải tự đổ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10006/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10006/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế NK xe tải tự đổ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện công văn số 1245/VPCP-V.I ngày 7/2/2013 và công văn số 1539/VPCP-KTTH ngày 25/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh khiếu nại của Công ty TNHH Hoàng Trà và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường về việc hoàn thuế nhập khẩu xe tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn nhập khẩu trong giai đoạn từ 2006 đến 2010, sau khi xem xét các quy định của pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Ngày 02/6/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 7077/BTC-CST gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc xử lý chính sách thuế đối với xe tải tự đổ. Theo đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị:

- Đối với những xe đã nhập khẩu, đã nộp thuế với các mức thuế khác nhau từ năm 2007 trở về trước thì không truy thu, truy hoàn do người kinh doanh đã bán hết xe, đã quyết toán thuế;

- Năm 2008 đến 21/12/2009: không phát sinh vướng mắc vì cơ quan Hải quan thực hiện hướng dẫn phân loại và tính thuế theo mức thuế 10%.

- Từ 22/12/2009 đến 25/04/2010: đề nghị thống nhất áp dụng mức thuế 10% vì loại xe này thuộc nhóm tư liệu sản xuất dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong nước chưa sản xuất được, đối với những xe đã thực hiện nộp thuế theo mức thuế 20% thì thực hiện hoàn thuế.

2. Ngày 09/06/2010, Văn phòng Chính phủ có công văn số 3961/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính tại công văn số 7077/BTC-CST ngày 02/6/2010.

3. Theo báo cáo rà soát của các đơn vị Hải quan đến ngày 30/5/2013, trong giai đoạn từ 1/1/2008 đến 21/12/2009, một số doanh nghiệp đã được áp dụng mức thuế suất 10%. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp khác bị áp mức thuế suất trên 10% (trong tổng số 133 doanh nghiệp nhập khẩu xe tải tự đổ có 98 doanh nghiệp nhập khẩu 2.145 xe và đã nộp thuế nhập khẩu theo các mức thuế trên 10%). Số thuế nhập khẩu của các doanh nghiệp này nếu tính lại theo mức thuế suất 10% thì phải hoàn khoảng 203,5 tỷ đồng.

Trong đó:

* Công ty TNHH Hoàng Trà:

- Số lượng xe nhập khẩu: 10 xe.

- Số thuế NK phải hoàn theo mức thuế 10%: khoảng 580 triệu đồng.

* Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường:

- Số lượng xe nhập khẩu: 250 xe

- Số thuế NK phải hoàn theo mức thuế 10%: khoảng 26,6 tỷ đồng

4. Kiến nghị của các doanh nghiệp:

- Công ty Hoàng Trà có công văn số 12/CV ngày 29/1/2013 kiến nghị Bộ Tài chính đề xuất lại với Chính phủ cho Công ty hoàn thuế 10% cho các tờ khai nhập khẩu trong giai đoạn 2006 - 2007 đã nộp thuế 20% để tạo sự minh bạch, nhất quán, đúng quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường có công văn số 58/CV-DN gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị áp dụng mức thuế nhập khẩu 10% đối với xe ô tô tải tự đổ, có tổng trọng lượng có tải từ 24 tấn đến không quá 45 tấn, nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/1/2008 đến 21/12/2009 do doanh nghiệp nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

5. Trên cơ sở nội dung đã báo cáo tại công văn số 7077/BTC-CST ngày 02/6/2010 và kiến nghị của doanh nghiệp, để đảm bảo xử lý thống nhất về chính sách thuế, công bằng đối với các doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng thống nhất mức thuế nhập khẩu 10% đối với xe ô tô tải tự đổ trong giai đoạn từ 01/1/2008 đến 21/12/2009; không xử lý lại các trường hợp phát sinh trong giai đoạn 2006-2007 và từ 22/9/2009 đến 25/04/2010.

Bộ Tài chính xin Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c)
- Vụ CST, Vụ PC (BTC)
- Lưu: VT, TCHQ (13)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10006/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý thuế nhập khẩu xe tải tự đổ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74