Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1000/GSQL-GQ5 năm 2017 về kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1000/GSQL-GQ5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/GSQL-GQ5
V/v kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4905/VPCP-NC ngày 12/5/2017 về việc kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khu quốc tế đường bộ sII Kim Thành, tỉnh Lào Cai, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thực hiện thí điểm kéo dài thời gian thông quan các loại nông sản, thủy sản đến 22h00 hàng ngày, không phân biệt loại hình xuất nhập khẩu sang Trung Quốc, qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai (Việt Nam) - Bắc Sơn (Trung Quốc), ưu tiên thực hiện xuất khẩu hàng hóa sản xuất trong nước, không để ùn tắc ở cửa khẩu.

Cục giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, triển khai thực hiện./.

ính kèm công văn 4905/VPCP-NC ngày 12/5/2017 của Văn phòng Chính phủ)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GG5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1000/GSQL-GQ5 năm 2017 về kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199