Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 08/GSQL-GQ1 vướng mắc thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 08/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 05/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4257/HQHCM-GSQL ngày 21/12/2012 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 7/8/2012 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài) nhập khẩu hàng hóa thuộc Phụ lục I Thông tư số 23/2012/TT-BCT để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công (kể cả hàng nhập khẩu để lắp ráp, sửa chữa, bảo hành) không phải đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ thì khi nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục tại Phụ lục I Thông tư số 23/2012/TT-BCT mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập đầu tư kinh doanh thì phải xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 08/GSQL-GQ1 vướng mắc thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41