Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Sở giao thông công chính Tp. Hồ Chí Minh
63 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2699/SGTCC-GT ngày 29/11/2005 của Sở Giao thông Công chính TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là quà tặng cho Công ty TNHH NCI (Việt Nam) tài trợ cho Sở Giao thông Công chính TP. Hồ Chí Minh 258,90 m2 Giấy và Phim phản quang. Về trường hợp này Tổng cục Hải quan có ý kiến và hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Đối tượng được miễn thuế, xét miễn thuế chỉ áp dụng đối với trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học.

Trường hợp xin miễn thuế nhập khẩu của Sở Giao thông Công chính TP. Hồ Chí Minh là do Công ty TNHH NCI (Việt Nam) đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nhập khẩu và tài trợ nên không thuộc đối tượng được miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Sở Giao thông Công chính TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 07/TCHQ-KTTT ngày 03/01/2006 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là quà tặng cho Công ty TNHH NCI (Việt Nam) tài trợ cho Sở Giao thông Công chính TP. Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!