Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Đông Đô
Địa chỉ: Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 38/CV-ĐĐ ngày 14/12/2005 của Công ty Đông Đô đề nghị Tổng cục Thuế cho ý kiến về chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu liên quan đến hoàn thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu…

Trường hợp phía nước ngoài thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản vãng lai của người mua phía nước ngoài”.

Theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đã có đủ hợp đồng bán hàng hóa ký với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tờ khai hải quan có xác nhận của cơ quan Hải quan đã xuất khẩu, hóa đơn GTGT bán hàng hóa nhưng thanh toán tiền hàng xuất khẩu không phải chuyển từ ngân hàng bên nhập khẩu sang ngân hàng bên xuất khẩu hoặc không phải từ tài khoản tiền gửi vãng lai của người nhập khẩu mở tại Việt Nam thì không đủ điều kiện để được hoàn thuế. Vì vậy trường hợp Bà Nguyễn Thị Kim Phượng đại diện cho bên nhập khẩu đến ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hà Tây nộp tiền thanh toán hàng nhập khẩu trực vào tài khoản của Công ty Đông Đô (bên xuất khẩu) thì Công ty Đông Đô không đủ điều kiện để được khấu trừ hoặc hoàn thuế đối với lô hàng xuất khẩu thanh toán theo hình thức trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Tây;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 04/TCT-DNK ngày 03/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu liên quan đến hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!