Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 02/GSQL-GQ1 năm 2015 về ủy quyền làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 02/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/GSQL-GQ1
V/v ủy quyền làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin
(49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP; Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 568/TMN-KHKD ngày 18/12/2014 của Công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin đề nghị hướng dẫn Công ty ký tên và đóng dấu trên tờ khai hải quan và sử dụng chữ ký số khi thực hiện mở tờ khai hải quan điện tử và làm các thủ tục xuất khẩu sản phẩm Alumina (Ôxit nhôm) và Hydroxit nhôm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệpkhoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế, ngoài các giấy tờ phải có trong bộ hồ sơ hải quan theo quy định, Công ty phải nộp thêm 01 bản sao giấy ủy quyền số 243/UQ-XNK ngày 18/12/2014 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Doanh nghiệp ủy thác (Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) không phải là người khai hải quan, do đó không phải thực hiện đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS; Doanh nghiệp được ủy thác (Công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin) là người khai hải quan, vì vậy phải có chữ ký số và thực hiện đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS; trong quá trình thực hiện khai hải quan, tại tiêu chí “Người xuất khẩu/nhập khẩu” nhập thông tin của doanh nghiệp được ủy thác, tại tiêu chí “Người ủy thác xuất/nhập khẩu” nhập thông tin của doanh nghiệp ủy thác.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Đắc Lắc (để t/h);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 02/GSQL-GQ1 năm 2015 về ủy quyền làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.555
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126