Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 01/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dư thừa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 01/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TXNK-CST
V/v chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dư thừa

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH POU HUNG VIỆT NAM.
(Đường s 1, KCN Chà Là, ấp Bình Lĩnh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01-17/XLNPL-XNK ngày 15/12/2017 của Công ty TNHH POU HUNG VIỆT NAM về vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dư thừa đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc liên quan đến nguyên phụ liệu, thành phẩm, sản phẩm dở dang tiến hành tiêu hủy:

Ngày 13/12/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8127/TCHQ-TXNK hướng dẫn chung về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng phải tiêu hủy. Đề nghị Công ty TNHH POU HUNG VIỆT NAM nghiên cứu hướng dẫn tại công văn nêu trên để thực hiện.

2. Đối với hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa hoặc cho tặng:

Đối với hàng hóa đã nộp đầy đủ thuế khâu nhập khẩu thì khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc biếu tặng, doanh nghiệp không phải nộp thuế cho cơ quan hải quan.

3. Đối với trường hợp Công ty không tiêu hủy, không tiêu thụ nội địa:

Do hồ sơ Công ty gửi đến Cục Thuế xuất nhập khẩu chưa đầy đủ, nên Cục thuế xuất nhập khẩu không đủ cơ sở để trả lời.

Đề nghị Công ty TNHH POU HUNG VIỆT NAM căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH POU HUNG VIỆT NAM được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguy
n Ngọc Hưng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 01/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dư thừa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188