Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH AA
Số 2/C7 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Trả lời công văn ngày 24/12/2005 của Công ty TNHH AA đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam, theo trình bày cua Công ty TNHH AA, lô hàng hiện chưa được Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH AA được ủy quyền của Công ty TNHH Sumidenso là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, để làm thủ tục hải quan cho lô hàng dây cáp điện nhập khẩu tạo tài sản cố định, được ký kết theo hợp đồng mua bán giữa Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam và Công ty Yurtec Corporation (Nhật Bản), nguồn gốc lô hàng này được Công ty Yurtec Corporation ký hợp đồng mua của Công ty cổ phần dây cáp điện Taya Việt Nam có trụ sở tại Thành phố Hải Dương.

Theo quy định tại Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo quy định tại Điều 28 Luật Thương mại thì xuất khẩu (nhập khẩu) hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi (đưa vào) lãnh thổ Việt Nam hoặc được đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Như vậy trường hợp này cũng không được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/02/2002 của Bộ Tài chính thì việc xuất khẩu tại chỗ chỉ áp dụng đối với nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu; Tại Mục 2, phần II, điểm 1, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính quy định hàng xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thương mại, hiện chưa có quy định hàng mua trong nước tạo tài sản cố định được miễn thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Thương mại để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ HP;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 01 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.194

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!