Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9842/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9842/VPCP-CN
V/v cập nhật quy hoạch đã được phê duyệt tại khu vực phường Vĩnh Niệm và khu vực đảo Vũ Yên vào QHCXD Tp Hải Phòng và QHCXD Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 6051/UBND-QH ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc cho phép cập nhật các quy hoạch đã được phê duyệt tại khu vực phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và khu vực đảo Vũ Yên, thuộc quận Hải An và huyện Thủy Nguyên vào Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thực hiện việc rà soát đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đã được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2012; đồng thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Th
tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, QP, GTVT,
TN&MT, VH, TT&DL;
- UBND Tp H
i Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa
.

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM
Nguyn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9842/VPCP-CN ngày 10/10/2018 về cập nhật quy hoạch đã được phê duyệt tại khu vực phường Vĩnh Niệm và khu vực đảo Vũ Yên vào Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.831

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74