Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 96/BXD-KTQH góp ý Dự thảo báo cáo Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 96/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 18/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 96/BXD-KTQH
V/v: góp ý Dự thảo báo cáo Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng cục Du lịch

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4134/BVHTTDL-TCDL ngày 26/11/2009 đề nghị góp ý cho dự thảo báo cáo Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án); sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đề án đã có những đánh giá tổng hợp về tiềm năng và thách thức đề xuất được các định hướng chính cũng như các nguồn lực cho sự phát triển của ngành du lịch biển Việt Nam.

2. Để đảm bảo tính khả thi của các định hướng phát triển được đề xuất trong Đề án, Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu xem xét bổ sung một số nội dung sau:

- Sơ đồ tài nguyên du lịch biển tại phần Đánh giá chung về tài nguyên du lịch biển (trang 25) có phân vùng các khu vực gắn với các giá trị như: lịch sử văn hóa, bãi biển, giá trị sinh thái ngập mặn. Đây là các giá trị cơ bản thể hiện tiềm năng của ngành du lịch biển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu phân thành các khu vực như thể hiện trong Sơ đồ thì sẽ không phản ánh đúng thực tế phân bố các giá trị này, đặc biệt tại khu vực ven biển miền Trung. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để có cách thể hiện chính xác hơn.

- Đề nghị bổ sung vào Chương trình đầu tư có hệ thống và có trọng điểm hạ tầng du lịch biển giai đoạn 2011-2015 (trang 141) dự án đầu tư cảng du lịch tại khu vực Thừa thiên Huế vì đây là một trọng điểm du lịch lớn của miền Trung, là địa phương kết hợp được cả 3 giá trị: văn hóa lịch sử, bãi biển đẹp và hệ thống đầm phá sinh thái ven biển. Tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình này cần có sự kết hợp với các quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành khác cụ thể tại từng địa phương cũng như các yếu tố về an ninh quốc phòng để đảm bảo tính khả thi của Chương trình.

- Việc đầu tư các công trình thuộc Chương trình đầu tư có hệ thống và có trọng điểm hạ tầng du lịch biển nếu giao cho Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức thực hiện như đề xuất của Đề án (trang142) là không phù hợp với chức năng. Ban soạn thảo cần bổ sung đề xuất thực hiện trên cơ sở theo đúng chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan.

Trên đây là các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tổng hợp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTQH.
 

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
Phan Thị Mỹ Linh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 96/BXD-KTQH góp ý Dự thảo báo cáo Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137