Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 947/BXD-PC của Bộ xây dựng về việc trả lời UBND xã Tiền Tiến Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2006 về một số nội dung liên quan đến Luật xây dựng.

Số hiệu: 947/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 22/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 947/BXD-PC
V/v: trả lời UBND xã Tiền Tiến về một số nội dung liên quan đến LXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Tiền Tiến

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 05/CV-UBND ngày 28/4/2006 của Uỷ ban nhân dân xã Tiền Tiến về việc đề nghị được giải đáp theo nội dung công văn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm a Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng có quy định: Chủ đầu tư xây dựng công trình được tự thực hiện giám sát khi có đủ Điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng nghĩa là khi chủ đầu tư có đủ các Điều kiện về nhân lực, có chuyên môn và kinh nghiệm theo quy định của pháp luật. Điều kiện về năng lực giám sát thi công xây dựng công trình được quy định chi Tiết tại Điều 62 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chủ đầu tư được tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình nếu chủ đầu tư có đủ các Điều kiện theo quy định tại các văn bản trên bao gồm: có đủ số lượng người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý dự án. Những người này phải tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp. Riêng đối với vùng sâu, vùng xa cho phép chấp thuận văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp. Người trực tiếp giám sát phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định.

2. Đối với các công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư thì UBND xã được quyền thành lập Ban giám sát hoặc thuê tổ chức tư vấn để thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình. Ban giám sát hoặc tổ chức tư vấn giám sát phải có đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 62 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn tại Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chi phí cho Ban giám sát của xã hoặc chi phí thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được tính theo quy định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Riêng đối với những công trình xây dựng có quy mô nhỏ (< 500 triệu đồng), kỹ thuật đơn giản do xã làm chủ đầu tư thì UBND xã có thể sử dụng những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về xây dựng của xã kết hợp với việc thuê thêm người có năng lực chuyên môn phù hợp để giám sát thi công xây dựng công trình.

Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư là rất quan trọng, việc UBND xã Tiền Tiến có chủ trương thành lập Ban giám sát của xã để giám sát các công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư là phù hợp. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban này phải phù hợp với các quy định của pháp luật đặc biệt là phải đáp ứng các Điều kiện về năng lực theo quy định tại Điều 62 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP.

3. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế thực hiện dân chủ ở xã ban hành kèm theo Nghị định số 79/2003/NĐ-CP thì những công việc quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 12 của Quy chế trên được nhân dân trực tiếp giám sát hoặc gián tiếp giám sát thông qua các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức đại diện cho mình hoặc Ban thanh tra nhân dân.

4. Đối với các công trình xây dựng của xã bằng nguồn đóng góp của nhân dân và đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào thu ngân sách xã hàng năm để đầu tư xây dựng thì việc quản lý và sử dụng được thực hiện theo Luật Ngân sách và Luật Xây dựng. UBND xã Tiền Tiến làm chủ đầu tư thì UBND xã thành lập Ban giám sát, việc thanh toán chi phí cho Ban giám sát được thực hiện theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thông tư số 04/2005/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị UBND xã Tiền Tiến trao đổi trực tiếp hoặc gửi văn bản về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ ( thay báo cáo);
- Bộ Nội vụ; đã ký
- Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương;
- UBND huyện Thanh Hà;
- Lưu VP, GĐ, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 947/BXD-PC của Bộ xây dựng về việc trả lời UBND xã Tiền Tiến Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2006 về một số nội dung liên quan đến Luật xây dựng.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.749

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5