Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 93/BXD-HĐXD về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 93/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 27/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 93/BXD-HĐXD
V/v: Đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Đầu tư Bất động sản Viettel.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 93/BĐS-DA ngày 14/5/2009 của Công ty Đầu tư Bất động sản Viettel đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Những nội dung của Công ty hỏi liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn về đấu thầu. Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, để tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải thành lập tổ chuyên gia xét thầu có đủ điều kiện năng lực về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Các cá nhân trong tổ chuyên gia xét thầu đều phải am hiểu về các quy định của pháp luật và kinh nghiệm về đấu thầu được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Đấu thầu.

Đề nghị Công ty thành lập tổ chuyên gia để giúp mình thực hiện các công tác về đấu thầu và tư vấn các công việc khác có liên quan đến lựa chọn nhà thầu và hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Đầu tư Bất động sản Viettel nghiên cứu thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 93/BXD-HĐXD về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.108
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224