Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 92/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 92/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án - Sở Lao động TB&XH TP. Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 65/CV-BQLDA ngày 07/8/2014 của Ban quản lý dự án - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 65/CV-BQLDA, Hợp đồng số 197/2010/HĐ-XD được ký ngày 09/12/2010 giữa Ban quản lý dự án và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch, thời điểm này các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ. Tại Điều 6 của Hợp đồng số 197/2010/HĐ-XD các bên đã thỏa thuận về thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng, trong đó khoản 6.1 Điều 6 của Hợp đồng số 197/2010/HĐ-XD đã quy định đối với phần xây dựng thực hiện theo hình thức hợp đồng theo đơn giá có điều chỉnh trong các trường hợp được quy định từ điểm 6.1.1 đến điểm 6.1.5. Căn cứ vào thỏa thuận tại Điều 6, Ban quản lý dự án tính toán điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp.

Như đã nêu trên, Hợp đồng này được ký kết ngày 09/12/2010, trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Vì vậy, khi điều chỉnh giá hợp đồng không phải áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP.

Ban quản lý dự án - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 92/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84