Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 92/BXD-HTKT về việc trả lời việc hướng dẫn thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch ngành công viên, cây xanh TP Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 92/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 22/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 92/BXD-HTKT
V/v: Trả lời việc hướng dẫn thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch ngành công viên, cây xanh TP Hồ Chí Minh

 Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 160/SGTVT-CX ngày 10/12/2008 của Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch ngành công viên, cây xanh TP Hồ Chí Minh đến năm 2010 và quy hoạch dài hạn đến năm 2025. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I. VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÂY XANH ĐÔ THỊ

1. Cây xanh, công viên thuộc về hệ thống cơ sở hạ tầng trong đô thị như nhiều ngành khác: giao thông, cấp, thoát nước, quản lý chất thải rắn ... đều cần lập quy hoạch để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng.

2. Quy hoạch công viên, cây xanh là một nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được lập, thẩm định và phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch xây dựng.

3. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, hiện nay đang điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố và chuẩn bị trình Bộ Xây dựng thẩm định. Những nội dung cơ bản mang tính định hướng về quy hoạch cây xanh, công viên phải được thể hiện trong đồ án điều chỉnh quy hoạch lần này. Tuy nhiên đây là một Thành phố có quy mô dân số, đất đai lớn, các nội dung quy hoạch chuyên ngành không thể nghiên cứu kỹ và sâu được, vì thế một số chuyên ngành như: giao thông, cấp nước, thoát nước ... đều có thể lập quy hoạch riêng và thực tế trong thời gian qua các chuyên ngành này đã lập đồ án quy hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tại Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 Bộ Xây dựng có hướng dẫn: Trên cơ sở quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khuyến khích các đô thị lập quy hoạch chuyên ngành cây xanh. Đối với TP Hồ Chí Minh việc lập quy hoạch công viên, cây xanh cho toàn thành phố là cần thiết. Tuy nhiên các nội dung của quy hoạch này phải đủ để làm căn cứ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng.

4. Trách nhiệm của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng cũng như Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV trước đây và Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng thì Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh là cơ quan tham mưu chịu trách nhiệm thẩm định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.

II. VỀ DỰ TOÁN LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CÔNG VIÊN, CÂY XANH

Căn cứ theo Định mức chi phí quy hoạch xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thì chi phí lập các đồ án quy hoạch cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, chất thải rắn và chi phí để lập các quy hoạch xây dựng khác xác định bằng dự toán.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Giao thông Vận tải TP HCM nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- UBND TP HCM;
- Sở KTQH TP HCM;
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 92/BXD-HTKT về việc trả lời việc hướng dẫn thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch ngành công viên, cây xanh TP Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210