Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 91/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 91/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 204/BQL-KHTH ngày 22/7/2014 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái đề nghị hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

1. Tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng quy định hợp đồng theo đơn giá cố định thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng. Điểm b Khoản 1 Điều 27 quy định nhà thầu thi công được phép thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Do đó, trường hợp nhà thầu thay đổi biện pháp thi công đào đất (100% đào đất bằng máy thay cho biện pháp đào đất bằng máy kết hợp với đào bằng thủ công) như nêu trong văn bản số 204/BQL-KHTH và được chủ đầu tư cho phép thì nhà thầu được thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế và đơn giá trong hợp đồng.

2. Trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất tính chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo tỷ lệ % và được phân bổ vào từng đơn giá trong hợp đồng thì khi thanh toán hợp đồng không tách riêng khoản mục này (nếu hợp đồng không yêu cầu) mà thanh toán theo đơn giá tổng hợp đã quy định trong hợp đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 91/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211