Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 90/SXD-XD năm 2014 đính chính Công văn 32/SXD-XD hướng dẫn trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình do Sở Xây dựng phê duyệt theo ủy quyền do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 90/SXD-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Bùi Trang Thuận
Ngày ban hành: 07/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/SXD-XD
V/v đính chính Công văn số 32/SXD-XD ngày 13/01/2014 của Sở Xây dựng

Bến Tre, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố.

 

Ngày 13/01/2014, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 32/SXD-XD về việc hướng dẫn trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình do Sở Xây dựng phê duyệt theo ủy quyền. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, Sở Xây dựng đính chính một số nội dung sau:

- Tại điểm a khoản 1 đính chính lại là:

“a) Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình của chủ đầu tư. Mẫu tờ trình vận dụng theo Phụ lục số 2 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, các nội dung trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo Điểm a Khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ”.

- Tại điểm 1 khoản 1 đính chính lại là:

“1) Văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư (nội dung thẩm định theo Khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng).”

Sở Xây dựng xin thông báo đến các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố được biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ-Sở XD;
- Các đơn vị trực thuộc SXD;
- Website Sở XD;
- Lưu: VT, XD, tvt.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Trang Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 90/SXD-XD năm 2014 đính chính Công văn 32/SXD-XD hướng dẫn trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình do Sở Xây dựng phê duyệt theo ủy quyền do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.770

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0