Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 90/BXD-KTXD về chi phí hỗ trợ các nhà thầu phụ Việt Nam thi công dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 90/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 90/BXD-KTXD
V/v: chi phí hỗ trợ các nhà thầu phụ Việt Nam thi công dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 5109/DKVN-XD ngày 10/7/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt nam về chi phí hỗ trợ các nhà thầu phụ Việt Nam thi công dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về định mức:

Các định mức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi kèm theo công văn số 2258/DKVN ngày 03/4/2009 đã được Bộ Xây dựng hoàn chỉnh và công bố tại Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2009 về việc Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình–Phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ; Tập đoàn Dầu khí Việt nam sử dụng tập định mức này làm cơ sở cho việc tính toán bù giá làm căn cứ hỗ trợ các nhà thầu phụ Việt Nam thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

2. Phạm vi và đối tượng hỗ trợ:

Căn cứ vào mức độ đóng góp của nhà thầu phụ với dự án, nguồn kinh phí và hồ sơ nộp đề nghị hỗ trợ của các nhà thầu phụ để xem xét quyết định.

3. Về công tác thẩm tra:

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt nam chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kết luận của cuộc họp ngày 12/01/2010 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với đại diện Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tập đoàn Dầu khí Việt nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 90/BXD-KTXD về chi phí hỗ trợ các nhà thầu phụ Việt Nam thi công dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.146.166