Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8959/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8959/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 20/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8959/VPCP-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Bộ Xây dựng.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 1592/UBND-QH ngày 07 tháng 9 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 2087/BXD-QHKT ngày 23 tháng 9 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 11154/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8154/BKHĐT-QLQH ngày 04 tháng 10 năm 2016), Công Thương (văn bản số 9261A/BCT-KH ngày 30 tháng 9 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4391/BTNMT-KH ngày 05 tháng 10 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hài Phòng như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT,
CT, TN&MT, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ Iý
TTCP, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (27).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8959/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74