Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 89/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/BXD-KTXD
V/v: áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Vinaconex 25 – TCT cổ phần Vinaconex

Trả lời văn bản số 321 CV/VC25-TCHC ngày 10/06/2009 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 thuộc Tổng Công ty Vinaconex về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Tại điểm 1.2 mục 1 Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng đã nêu đối tượng và phạm vi áp dụng như sau: “Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định”, đồng thời tại điểm 2.1 mục 2 về nguyên tắc điều chỉnh cũng nêu: “Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu”.

Với các căn cứ nêu trên, nếu hợp đồng của công ty ký sau thời điểm Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 có hiệu lực (19/05/2008), nhưng giá gói thầu của hợp đồng điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì được điều chỉnh giá hợp đồng theo hướng dẫn tại Thông tư này và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/08/2008 của Bộ Xây dựng. Nếu giá gói thầu của hợp đồng không điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng.

2. Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD đến nay vẫn còn hiệu lực đối với các gói thầu, các hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm văn khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 89/BXD-KTXD ngày 26/06/2009 áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209