Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 86/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tư vấn xây dựng công trình do Bộ xây dựng ban hành

Số hiệu: 86/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 86/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng hệ số điều chỉnh tư vấn XD công trình

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 98/CV-HCTH ngày 28/5/2008 của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Quảng Nam về áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí tư vấn xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thì dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCQHXD=1,25 áp dụng cho việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng, bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch chung xây dựng đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

 2. Theo điểm 3.3.2.2 mục 3 Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế công trình lặp lại (công trình thứ hai k=0,36; công trình thứ ba trở đi k=0,18), trong đó chỉ điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế, chi phí giám sát tác giả không phải điều chỉnh giảm mà được tính theo công trình thứ nhất (định mức chi phí thiết kế công trình thứ nhất đã bao gồm khoảng 10% định mức chi phí giám sát tác giả).

Căn cứ ý kiến trên, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 86/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tư vấn xây dựng công trình do Bộ xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.745
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69