Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 847/SXD-GĐ năm 2015 đính chính đơn giá nhân công trong tập đơn giá xây dựng - phần sửa chữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 847/SXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Tạ Quốc Trưởng
Ngày ban hành: 26/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 847/SXD-GĐ
V/v đính chính đơn giá nhân công trong tập đơn giá xây dựng - phần sửa chữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 

Ngày 17/8/2010, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND công bố tập đơn giá xây dựng công trình - phần sửa chữa. Do có sự nhầm lẫn của đơn vị tư vấn lập đơn giá về nhân công của công tác tại mã hiệu số SA.11224 - Phá dỡ nền bê tông láng vữa xi măng nên Sở Xây dựng xin đính chính sai sót trên như sau:

Tại trang 20 của tập đơn giá đã in:

Đơn vị tính: đ/m³

Mã hiệu

Nội dung công việc

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

SA. 11224

Phá dỡ nền bê tông láng vữa xi măng

m2

 

10.114

 

Nay sửa lại là:

Đơn vị tính: đ/m³

Mã hiệu

Nội dung công việc

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

SA. 11224

Phá dỡ nền bê tông láng vữa xi măng

m2

 

202.278

 

Sở Xây dựng xin thông báo để các cơ quan, đơn vị lưu ý khi sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình - phần sửa chữa nêu trên để lập dự toán và thanh, quyết toán xây dựng công trình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ SXD (b/cáo-eOffice);
- Website SXD;
- Lưu: VT, Giám định (GĐ3).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Quốc Trưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 847/SXD-GĐ năm 2015 đính chính đơn giá nhân công trong tập đơn giá xây dựng - phần sửa chữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.219

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32