Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8226/VPCP-KTN năm 2013 điều chỉnh Khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp tại Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8226/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8226/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung Khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp tại ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 1891/BXD-KTQH ngày 11 tháng 9 năm 2013) về việc điều chỉnh, bổ sung Khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp tại Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc quản lý và điều chỉnh, bổ sung Khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp tại Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc như đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Xây dựng bổ sung các nội dung điều chỉnh vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học quốc gia tại Hòa Lạc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- ĐHQG Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định; Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8226/VPCP-KTN năm 2013 điều chỉnh Khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp tại Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.786
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235