Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8111/VPCP-KTN năm 2013 nghiên cứu kiến nghị không nên xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành của các ông Lê Trọng Sành và Mai Trọng Tuấn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8111/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8111/VPCP-KTN
V/v nghiên cứu kiến nghị không nên xây dựng Cảng HKQT Long Thành của các ông Lê Trọng Sành và Mai Trọng Tuấn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8480/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2013) về việc nghiên cứu kiến nghị không nên xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành của các ông Lê Trọng Sành và Mai Trọng Tuấn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Hội đồng thẩm định nhà nước) khẩn trương tổ chức thẩm định Báo cáo đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng quy định pháp luật; Bộ Giao thông vận tải tiếp thu và hoàn thiện Báo cáo đầu tư dự án, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, XD, TC, NG, TN&MT, CA, NN&PTNT, TT&TT, TP, VHTT&DL;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;
- VPCP: BTCN,  các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: NC, KTTH, QHQT, PL, V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8111/VPCP-KTN năm 2013 nghiên cứu kiến nghị không nên xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành của các ông Lê Trọng Sành và Mai Trọng Tuấn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37