Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 810/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 810/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 810/BXD-KTXD
V/v: Xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng SAGEN

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/CV-SAGEN-2015 ngày 20/01/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng SAGEN về việc hướng dẫn xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thiết kế công trình xây dựng được xác định bằng tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình được duyệt. Việc phân loại, phân cấp công trình để áp dụng Quyết định số 957/QĐ-BXD thực hiện theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 04/CV- SAGEN-2015 thì việc xác định hạng mục công trình Nhà văn phòng, kiểm nghiệm, hạng mục phụ và hạ tầng kỹ thuật thuộc loại công trình nào cần tuân theo quy định về phân loại công trình theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ- BXD; từ đó xác định chi phí thiết kế cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng SAGEN căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 810/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49