Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 81/BXD-XL về việc giao thầu công trình cho các Công ty con do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 81/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 81/BXD-XL
V/v: Về việc giao thầu công trình cho các Công ty con.

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Xây dựng (Investco).

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 110/INVESTCO.08 ngày 16/02/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Xây dựng (Investco) xin ý kiến về việc giao thầu công trình cho các Công ty con. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Khoản 15 Điều 1 Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ, Nhà thầu chính có thể ký hợp đồng để thực hiện công việc với một hoặc nhiều thầu phụ. Tuy nhiên, nhà thầu phụ cũng phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận và phải được chủ đầu tư chấp thuận.

Do vậy, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Xây dựng có thể thực hiện việc giao thầu phụ cho các công ty con để trực tiếp thi công một phần việc của công trình mà mình đã trúng thầu, nếu các công ty con có tư cách pháp nhân và đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện gói thầu và phải được chủ đầu tư chấp thuận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Xây dựng nghiên cứu để thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ XL, PC(V.A.M - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 81/BXD-XL về việc giao thầu công trình cho các Công ty con do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196