Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 802/TTg-KTN về việc triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 802/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 802/TTg-KTN
V/v triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số 3198/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2008 và số 387/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1097/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 02 năm 2008), Xây dựng (văn bản số 322/BXD-GĐ ngày 28 tháng 2 năm 2008), Tài chính (văn bản số 5390/BTC-TCĐN ngày 12 tháng 5 năm 2008) về chủ trương triển khai một số hạng mục Dự án xây dựng cầu Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép phân đoạn thi công nút giao IC3 thuộc Dự án xây dựng cầu Cần Thơ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 387/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2008 và ý kiến các Bộ nêu trên. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để thực hiện bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ, tránh lãnh phí.

2. Đồng ý về nguyên tắc bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng vào phạm vi Dự án.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 802/TTg-KTN về việc triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219